Forbedre sjansen for innvilgelse av kredittkort

rejected

Å skaffe seg et brukbart kredittkort krever ikke all verden. Har du en eller annen form for fast inntekt, er myndig og har en grei betalingshistorikk, får du som regel innvilget søknaden. Skulle du likevel få nei, finnes det flere grep du kan foreta deg.

Dette ser kredittselskapene på

Først og fremst vurderes du basert på din kredittscore. Kredittselskaper og banker har grenser for når de gir ja, og når de svarer nei (med visse rom for skjønnsmessige vurderinger). Kredittscoren baseres på mange faktorer, der vi finner alder, gjeld, inntekt og betalingshistorikk blant de mest avgjørende. Dårlig betalingshistorikk kan gi nei, til tross for god betalingsevne, fordi dette er en indikasjon på at risikoen for mislighold er større. Derfor kan en person med lavere inntekt få ja på søknad om samme kredittkort, fordi betalingshistorikken er plettfri. Det finnes med andre ord direktører med høy inntekt som ikke får kredittkort, mens studenter med kun en helgejobb kan ha flere kort i pengeboka.

Dokumenter alle inntekter

Når du kredittvurderes i forbindelse med en søknad om kredittkort, innhentes alle relevante og offentlig tilgjengelige opplysninger om søkeren, herunder inntekten. Dette er de samme tallene som fremgår i skatteligningen. Om du har inntekter som ikke kom med på forrige ligning, for eksempel en nylig mottatt lønnsøkning, trygdeutbetalinger, inntekter fra hobbyvirksomhet, inntekter fra utleie av eiendom, osv., bør du sørge for å opplyse om dette når du søker. I noen tilfeller er det kun små økninger som skal til for å passere grensen som kredittverdig. Inntekter og inntektsøkninger må kunne dokumenteres, ved lønnsslipp eller kvitteringer for mottatt betaling.

Kvitt deg med gjeld

Forut for søknaden om kredittkort, kan det være en idé å kvitte seg med gjeld, så fremt man har mulighet til det. Dette vil gi forbedret kredittscore, spesielt om gjelda er tilknyttet en inkassosak, eller regningene har gått til purringer. Små forbrukslån med dyre renter vil trekke ned kredittverdigheten din, det samme gjelder for eksempel strømregninger, telefonregninger osv., som ikke er betalt i tide. Få dette unna, og la tiden jobbe for deg. Når gjelden er registrert som oppgjort hos kredittopplysningsbyråene, vil de du søker om kredittkort hos være mer velvillige når du sender inn en ny søknad.

Be om lav kredittgrense

Du kan selv be om lavere kredittgrense når du søker om et kredittkort. Det gir et signal om at du er edruelig i økonomiske spørsmål, noe som kan øke kredittselskapets villighet til å innvilge søknaden. I mange tilfeller vil også kredittselskapet selv fastsette en lavere kredittgrense, basert på den kredittvurderingen de alltid foretar når du søker. Med lav kredittgrense reduseres sjansene for mislighold og dyr gjeld, noe som er i begge parters interesse.

Søk om kredittkort med lave krav

Kredittselskapene opererer med forskjellige krav til søkerne for å utstede kredittkort. Enkelte har aldersgrense fra 18 år, mens andre krever at du er noe eldre. Kravene til inntekt varierer også, men de fleste ligger på et relativt overkommelig nivå. Inntektsstørrelsen er heller ikke avgjørende for om man får et kredittkort, men virker ofte mest inn på kredittgrensen, så lenge man ellers har en relativt god kredittverdighet.

For å øke sjansene for at søknaden blir akseptert, kan man likevel fokusere på de selskapene med laveste krav på inntekt- og alderskriteriene. Om du vet at du er i grenselandet, vil du for eksempel ha bedre sjanser til å få Norwegian-kortet, enn Ikano Visa. Førstnevnte krever nemlig at du er over 18 år, mens for Ikano Visa må du ha fylt 23 år.

search

Søk hos flere kredittselskap

Om du er akkurat på grensa for å få kredittkort, kan det i noen tilfeller bety at du vil få ja hos enkelte kredittselskap, men nei fra andre. Søker du om kun et kort og får nei, vet du strengt tatt ikke hva resultatet ville blitt et annet sted. Søk derfor om flere kort, og helst de kortene som passer deg best i forhold til fordelsprogram og betingelser. Det er for eksempel ingen god idé å kun søke om et kort med ubegrenset kreditt, dersom inntektene er lave og gjelda høy, for så å slå seg til ro med at det ble (nesten garantert) nei på søknaden. Søk gjerne på såkalte best i test kredittkort.

Kvitt deg med betalingsanmerkninger og inkassosaker

Betalingsanmerkninger gir et automatisk avslag på søknader om kredittkort. Har du fått en slik anmerkning, må du bli kvitt den før du søker. Reglene her er at betalingsanmerkninger skal slettes umiddelbart etter at den tilknyttede gjelden er fullstendig oppgjort. Ansvaret for slettingen ligger hos kreditor, som skal melde fra til kredittopplysningsbyråene. Her kan det syndes, og det hender at denne meldinga ikke blir sendt slik påkrevd. Derfor bør man selv følge opp og be om bekreftelse. Etter at betalingsanmerkningen er slettet, vil man sannsynligvis kunne få innvilget søknader om både kredittkort, telefonabonnement, lån osv., så lenge man oppfyller de de øvrige kravene.